ODVOZ BIOLOÅ KIH ODPADKOV PRI INDIVIDUALNIH HIÅ AH

Stanovalce individualnih stanovanjskih objektov obveščamo, da se skladno s Strategijo zbiranja in odvoza bioloških in embalažnih odpadkov v občini Trbovlje, sprejeti na 6. seji Občinskega sveta, dne 23.05.2011, biološki odpadki pri individualnih objektih odvažajo na 14 dni v obdobju od 1.11.2011 do 31.03.2012.

Odvoz BIO odpadkov tako poteka ob sodih tednih po utečenem razporedu. Ravno tako se ob sodih tednih odvažajo tudi embalažni odpadki.

BIO in EMB:

44. teden: od 31.10. do 4.11.2011

  46. teden: od 14. 11. do 18.11.2011
  48. teden: od 28.11. do 2.12.2011
  50. teden: od 12.12. do 16.12.2011
  52. teden: od 26.12. do 30.12. 2011
  2. teden: od 9.01. do 13.02.2012
  4. teden: od 23.01. do 27.02.2012
  itd . do 31.03.2012

Po tem obdobju se bo povečala količina bioloških vrtnih odpadkov in odvoz BIO odpadkov bo ponovno potekal vsak teden.
Pri večstanovanjskih objektih odvoz BIO odpadkov tudi v »zimskem času« poteka 1x tedensko.