Odpadne gume v BevškemTrbovlje, 22. februarja 2019 - Odpadne avtomobilske pnevmatike ne spadajo v naravo niti jih ne odlagamo na mesta, ki niso namenjena odlaganju odpadkov.

 
Ne prelagajte bremen svojih odpadkov na druge. Na fotografiji so odpadne pnevmatike, ki jih je nekdo odložil pred ograjo v Bevškem. Na tej lokaciji se sicer že dlje časa pojavljajo pripombe glede neurejenosti okolice, zato ni potrebe, da bi jo še dodatno obremenjevali z našimi odpadki.
 
KAJ STORITI Z ODPADNIMI AVTOMOBILSKIMI PNEVMATIKAMI?
 
Pripeljete jih lahko v zbirni center Neža, kjer jih lahko brezplačno oddate.
Delovni čas zbirnega centra Neža je vsak delovnik med 7. in 15. uro ter ob sobotah med 9. in 13. uro.