Odpadki ob zabojnikih in na vhodu v zbirni center Neža

Trbovlje, 27. julija 2021 - Vsakodnevni prizori v Trbovljah: odpadki ob zabojnikih namesto v njih, kosovni odpadki ob zbirnih mestih, še uporabni predmeti ob zabojnikih, odpadki pred zbirnim centrom. Vse to so primeri napačnega ravnanja z odpadki. 

Občani žal pogosto puščajo odpadke kar ob zabojnikih na zbirnih mestih ali na ekoloških otokih, kar ni skladno z odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov in zelo slabo vpliva na splošno podobo urejenosti mesta. Izjemoma je dovoljeno na zbirna mesta odložiti kosovne odpadke po predhodnem pisnem naročilu za odvoz oz. dogovoru s komunalo.

Tudi puščanje uporabnih predmetov ob zabojnikih ni dovoljeno, čeprav je namen dober. Največkrat tako pripravljeni premeti ne pridejo v prave roke. Veliko boljše bo, če jih odnesete v prodajalno Stara šola na trboveljsko tržnico oz. podarite dobrodelnim organizacijam. Kozarci ob zabojniku se verjetno prej razbijejo kot najdejo novega lastnika, usoda punčke, ki čaka na novega lastnika, pa je tudi negotova. 

Nesprejemljivo je  tudi puščanje odpadkov pred vhodom ZC Neža.
Na sliki: 26. 7. 2021 velik kup pred vhodom, vmes veliko odpadkov, ki bi jih imetnik lahko razvrstil v ustrezne zabojnike.


Občane vljudno prosimo, da v delovnem času odpadke prinesejo v zbirni center Neža. Tudi s tem boste pripomogli k lepši podobi našega mesta in nam prihranili zamudno prestavljanje odpadkov.