Očistimo Slovenijo 2018 "še zadnjič"V soboto, 15. septembra 2018, bo v Sloveniji potekala nacionalna prostovoljska čistilna akcija Očistimo Slovenijo.

 

Leta 2010 je bila v Sloveniji prvič organizirana čistilna akcija v sklopu tega projekta, v letu 2012 druga, 15. septembra 2018 pa bo tretja in predvidoma zadnja. Letošnja akcija bo v veliki meri namenjena ozaveščanju za dosego čiste Slovenije, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem ustvarjanja odpadkov, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo. Akcija je organizirana v sklopu globalne pobude Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018). V Sloveniji jo koordinira društvo Ekologi brez meja.

V Trbovljah zadnja leta vsako pomlad izvedemo akcijo Očistimo Trbovlje, zato dodatne čistilne akcije v septembru niso predvidene. Sicer pa namen letošnje septembrske akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen je na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici sploh ne bo. V marsikateri slovenski občini se je v zadnjih letih veliko število divjih odlagališč očistilo, nova pa k sreči niso nastala oz. v bistveno manjšem obsegu. Žal so v hribovitih predelih Slovenije ostali odpadki na težko dostopnih strmih ali skalnatih področjih, kjer je čiščenje prenevarno. Še vedno pa je preveč smetenja: puščanja odpadkov na lokacijah v naravi ali v naseljih, kjer se priložnostno zadržujemo, metanja odpadkov iz avtomobilov ali s koles. Tudi v Zasavju so odpadki ob cestah zelo pogosti, poleg tega tudi ob praznih stavbah.

Kam vodi takšno nespametno ravnanje, nam danes povedo morja, ki na plaže in v kopalne vode prinašajo raznovrstne, predvsem plastične odpadke, ki so bili mogoče odvrženi na drugem koncu Zemlje že pred desetletji. Prav tako pa se tudi naši okoljski grehi, naše nepravilno ravnanje z odpadki nekje odraža.

Vsak odpadek, ki ga odvržemo danes v okolje, bo mogoče že jutri škodljivo vplival na naše zdravje. Ali pa čez nekaj let in desetletji na naše otroke in vnuke, čez desetletja in stoletja na naše zanamce. Ker tega nočemo, sodelujmo v akciji Očistimo Slovenijo 2018 tudi tako, da poberemo odpadke ob cesti ali sprehajalni poti in jih oddamo na ustrezno mesto. Bodimo drugim za zgled. Predvsem pa ne smetimo in ne uporabljajmo embalaže za enkratno uporabo. Ob vsakem koraku delajmo tako, da tovrstne čistilne akcije sploh ne bodo več potrebne!

 

Več o akciji na: https://www.ocistimo.si/

 

Več o ločenem zbiranju odpadkov: tukaj (klik)

 

Odpadki ob cestah nam povedo, da smo še vedno premalo ozaveščena družba.