Obvestilo obiskovalcem pokopališča v Gabrskem

Spoštovani obiskovalci in obiskovalke pokopališča v Gabrskem!

Komunala Trbovlje, kot upravljavec pokopališča v Gabrskem, vse pogosteje prejema pisne in ustne pritožbe obiskovalcev pokopališča v vezi ne spoštovanja določil Pokopališkega reda. Posamezni obiskovalci  s seboj pripeljejo domače živali (predvsem pse) in jih vodijo po poteh ter med grobnimi parcelami pokopališča. Tovrstno početje je prepovedano, na kar opozarjajo znaki in napisne table pred vhodi na pokopališče.

Porast tovrstnih kršitev opažajo tudi delavci, ki delajo na Pogrebnem zavodu. Žal nekateri lastniki domačih živali njihova opozorila ne upoštevajo in kršitve ponavljajo.  

Vodenje živali na javnih površinah, kjer je z označbami to prepovedano, je kršitev 12. čl. Odloka o opravljanju gospodarskih javnih služb urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje (Ur. Vestnik Zasavja št. 14/2014). Za tovrstne kršitve je za fizične osebe zagrožena kazen 200 eur.

Prosimo lastnike domačih živali, da se pri obisku pokopališkega parka dosledno držijo Pokopališkega reda in s tem pokažejo tudi pieteto do umrlih.

Komunala Trbovlje