Obvestilo o skladnosti pitne vode

Obvestilo o skladnosti pitne vode in Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

 

Računu za komunalne storitve za mesec februar 2016 je priloženo Obvestilo o skladnosti pitne vode iz Javnega vodovoda Trbovlje za leto 2015,  iz katerega je razvidno, da je bila pitna voda v letu 2015 skladna z zakonodajo in zdravstveno ustrezna.

Poleg tega je računu priložen tudi Načrt obvešanja uporabnikov pitne vode, iz katerega je razvidno, kje lahko uporabniki najdejo obvestila in navodila v primeru motene oskrbe s pitno vodo na območju Javnega vodovoda Trbovlje.