Obnove na vodovodu Čeče se zaključujejoTrbovlje, 21. junija 2019 - V teh dneh se zaključuje prenova še zadnjega izmed štirih vodnih zajetij, ki oskrbujejo vodovod Čeče.

 
Komunala Trbovlje je v začetku leta 2018 v upravljanje prevzela vodovod Čeče, ki oskrbuje približno 340 uporabnikov v naseljih Čeče, Ojstro in Ostenk. Ob prevzemu vodovoda je Komunala Trbovlje pristopila k celoviti obnovi vodnih zajetij, s čimer smo pomembno zmanjšali vodne izgube. Hkrati smo v okviru obnove povečali izdatnost vodnih virov in zagotovili neoporečnost pitne vode. 
 
V teh dneh s projektom obnove vodnih virov zaključujemo, saj smo obnovili še zadnje zajetje Golobnik. Med obnovo se je izkazalo, da gre za izdaten vodni vir, ki bo zagotavljal nemoteno in zanesljivo vodooskrbo odjemalcev na vaškem vodovodu. 
 
V okviru obnove smo izkopali zajetje, ga očistili, utrdili in stabilizirali, z nanosom glinene podlage onemogočili nekontrolirano odtekanje vode ter zajetje ustrezno zaščitili pred vremenskimi vplivi. V zaključni fazi bomo zajetje še ogradili.
 
V preteklosti so se odjemalci vodovoda Čeče večkrat soočali s pomanjkanjem pitne vode, kar je bilo izraziteje v sušnem obdobju. Po končani obnovi naj bi bila vodooskrba na območju vodovoda Čeče zanesljiva in varna skozi vse leto.