Obnova vročevoda Trg svobode - PartizanTrbovlje, 14. avgusta 2019 - Vročevod na območju od Trga svobode do Partizana je že dotrajan in potreben obnove, zato smo na Komunali Trbovlje pristopili k prenovi.

Na območju od Trga svobode do Partizana vročevod napaja večstanovanjske objekte na Trgu svobode ter objekte na območju Partizana in stadiona Rudar.
 
V preteklosti je na tem območju zaradi dotrajanosti infrastrukture večkrat prihajalo do defektov oziroma do motene oskrbe. Prav tako je vročevod na tem območju klasične izvedbe, kar pomeni, da so cevi položene v kineto in imajo izolacijo iz kamene volne. 
 
Izolacija cevi je v desetletjih delovanja že dotrajana in uničena, vročevodne cevi so na nekaj mestih močno korozijsko načete, zato smo pristopili k zamenjavi dela vročevoda na Trgu svobode s predizoliranimi cevmi, direktno položenimi v zemljo oz. kineto. Za izvedbo obnove smo izvedli javni razpis za pridobitev izvajalca del. Sredstva za obnovo v višini 133 tisoč evrov  zagotavlja Občina Trbovlje iz obnovitvenih investicij.  
 
Dela se bodo predvidoma izvajala konec avgusta in septembra zaradi dolgega roka dobave ustreznih cevi in bodo trajala predvidoma mesec dni. V tem času bo oskrba s toplo vodo motena minimalno, saj bomo kljub delom zagotovili kar se da nemoteno dobavo toplote.
 
O poteku izvedbe del oz. občasno moteni oskrbi bomo odjemalce obveščali preko medijev, na spletni strani komunale, z obvestili upravniku in z obvestilom na vhodu objekta, ki bo imel moteno oskrbo.