Obdobje ambrozije

Trbovlje, 30. julija 2020 - Julij, avgust in september so meseci, ko uspeva pelinolistna ambrozija, škodljiva rastlina, ki jo je treba zatirati.  

Pelinolistna ambrozija kali v juliju ali avgustu, najraje na golih površinah, ki še niso zarasle z rastlinsko odejo, torej na gradbiščih, nasipih, ob robovih cest, tudi kot plevel na vrtovih in njivah, zlasti v nižinah. Raste hitro in izpodriva druge rastline, cveti obilno (in neugledno), obilno tudi semeni. Zaradi njenega invazivnega razraščanja in cvetnega prahu, ki povzroča alergije, je prepoznana kot škodljiva rastlina, ki jo je potrebo zatirati (Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, Ur. list RS, št. 63/10) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2061


Kako zatiramo ambrozijo?

Najbolj učinkovito je puljenje in to še preden rastlina cveti in semeni. Tudi košnja pomaga, čeprav je manj učinkovita, ker se ambrozija navadno uspešno obraste. Zato je tudi robove cest priporočljivo kositi večkrat.

Če jih opazite na svojem zemljišču, jih nemudoma populite, da jih čim prej zatrete. Pri tem pa uporabite rokavice in dolge rokave, kajti tudi sam stik z ambrozijo lahko povzroči srbečico na koži, pri tistih bolj občutljivih pa kar hude alergijske izpuščaje in vijolične lise.

Takole so videti mlade ambrozije, nekoliko spominjajo na smrečice.
Večje ambrozije 
Cvetoča ambrozija