Ob tokratni položnici tudi priloga z nekaj pomembnimi informacijami

Trbovlje, 11. februarja 2020 - Ob tokratnih položnicah za komunalne storitve bodo občani prejeli tudi prilogo, na kateri je nekaj pomembnejših informacij ter obrazec za naročilo kosovnih odpadkov. 


OBRAZEC ZA NAROČILO KOSOVNIH ODPADKOV

Tudi v letošnjem letu ima vsako gospodinjstvo možnost naročila brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov do količine 2m3. Ob naročilu je treba izpolniti obrazec, ki je na voljo na naši spletni strani v rubriki Uporabniški center/Obrazci oziroma na TEJ POVEZAVI. ODDAJ STARE APARATE V ULIČNI ZBIRALNIK

Med 9. in 26. marcem 2020 bo v Zasavju potekala ozaveščevalno-zbiralna nagradna akcija starih aparatov in odpadnih baterij »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik«.

V akciji bodo v zbranih količinah med seboj tekmovale vse občine in se potegovale za stand-up nastop Teškya, prav tako pa se bodo za nastop raperja Zlatka potegovale vse prijavljene osnovne šole, stare aparate pa boste lahko prispevali vsi občanke in občani.AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

DATUM LOKACIJA ČASOVNI TERMIN

 
četrtek, 2. 4. 2020
 

Opekarna 26, dvorišče Toplarne Polaj

od 14. do 16. ure

Ulica Sallaumines, na parkirišču za trgovino Mercator

od 16. do 17.30

Savinjska cesta, nasproti Komunale pri starem gasilskem domu

od 17.30  do 19. ure

Občani lahko brezplačno oddate naslednje nevarne odpadke iz gospodinjstev: odpadna jedilna in motorna olja, akumulatorje in baterije, ostanke barv, lakov in topil, stara zdravila, pesticide, druge nevarne kemikalije, neuporabne termometre, neuporabno kozmetiko in čistila ter embalažo pod pritiskom.MOBILNO ZBIRANJE STARIH APARATOV NA PODEŽELJU

DATUM LOKACIJA ČASOVNI TERMIN

sreda, 20. 5. 2020

Čeče, gasilski dom

13.30 – 15.30

Klek, gasilski dom

16.00 – 17.00

Dobovec, pri trgovini

18.00 – 19.30

V akciji zbiramo velike gospodinjske aparate (pralne in pomivalne stroje, štedilnike), termoakumulacijske peči, hladilno zamrzovalne aparate, male gospodinjske aparate (mešalnike, fene, telefonske aparate, vrtalne stroje ipd.), televizorje in računalnike, baterije in akumulatorje. Lahko prinesete tudi aparate, ki še delujejo, vendar jih ne potrebujete več.ZBIRNI CENTER NEŽA


Občani Trbovelj lahko nevarne odpadke iz gospodinjstev, odpadno električno in elektronsko opremo, kosovne odpadke, odpadno vejevje in les, izrabljene avtomobilske gume, odpadno embalažo in ostale komunalne odpadke pripeljete v zbirni center Neža in jih brezplačno oddate (obratovalni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek - od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, ob sobotah od 9. do 13. ure).OPOZORILO


Opažamo, da je precej odpadkov razvrščenih v napačne zbiralnike, za kar je predpisana globa 200,00 eur za fizične osebe. Z
doslednim zbiranjem in ločevanjem odpadkov omogočamo kroženje surovin in cenejšo obdelavo, zmanjšujemo pa tudi negativen vpliv odpadkov na okolje.
Ločevanje odpadkov je zakonsko predpisano. V primeru opaženih kršitev lahko obvestite Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje (telefon: 082 050 794, E-pošta: mir@trbovlje.si).