Ob svetovnem dnevu voda

Trbovlje, 22. marca 2020 - Danes obeležujemo svetovni dan voda. Letošnja tema je »Voda in podnebne spremembe,« s katero Združeni narodi želijo opozoriti na povezanost vode s podnebnimi spremembami. 

Z letošnjo temo želijo Združeni narodi opozoriti, kako zelo je voda povezana s podnebnimi spremembami. Poudarjajo, da je potrebno zmanjšati porabo vode, saj bi se s tem zmanjšala pojavnost poplav, suš, onesnaževanje okolja ter izboljšalo blagostanje. Omenjeni pozitivni učinki bi pomagali blažiti tudi podnebne spremembe.

Vsekakor je voda nenadomestljiva naravna vrednota, življenjski prostor in vir številnih človekovih dejavnosti. Od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja samega. Vsako leto se vsaj na ta dan zavemo, kako pomembna je voda za življenje, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je trajnostno naravnano gospodarjenje z njenimi zalogami.

Na Komunali Trbovlje se zavedamo, da je oskrba s pitno vodo kritična v vseh razmerah, zato njeni kakovosti in zadostnim količinam posvečamo še posebno skrb. S tem zagotavljamo kar najbolj nemoteno kakovost bivanja ter omogočamo zagotavljanje zdravega prehranjevanja in higiene.

Premalokrat se zavedamo, kako pomembna je voda za človeški obstoj in da na podnebne spremembe vpliva naše neodgovorno ravnanje z okoljem. Ali se v letu 2020 ob izbruhu pandemije koronavirusa zavedamo, kakšno srečo pravzaprav imamo v teh dneh, da ni motenj v oskrbi s pitno vodo, da je ni potrebno prekuhavati. Kako bi sicer izponjevali ukrepe po pogostem umivanju rok, čiščenju prostorov, zlasti zdravstvenih ustanov? Lahko smo hvaležni, da ni poplav, ki bi še dodatno otežile naše življenje, da današnji potres ni povzročil plazov, poškodb vodovodnega omrežja, prekinitev elektrike. Vse to namreč lahko povzroči tudi prekinitev dobave vode.