Ob svetovnem dnevu varstva okolja


Kaj lahko sami storimo?
  • HRANA: uporabljajmo okolju prijazna živila lokalne pridelave
  • POTOVANJA: omejimo svoje poti z vozili, pojdimo raje peš ali s kolesom
  • TRAVNIKI: pustimo travnikom, da se razcvetijo, preden jih pokosimo
  • PLASTIKA: izogibajmo se rabi plastike za enkratno uporabo
  • RECIKLIRAJMO!
  • DOMAČI VRT: vzgojimo svoje rastline – na vrtu, na njivi, na balkonu, na okenski polici
  • ČISTILA: uporabljajmo domača naravna čistila
  • KOMPOSTIRAJMO – kjer je to mogoče, je kompostiranje najboljša izbira za ravnanje z biološkimi odpadki
Trbovlje, 5. junija 2020 – Danes obeležujemo že 46. svetovni dan varstva okolja, ki je v letošnjem letu s sloganom »Čas za naravo« namenjen ozaveščanju o biodiverziteti oziroma raznovrstnosti živalskih in rastlinskih vrst. 

Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost živih organizmov, tako znotraj določene vrste, kot tudi med različnimi vrstami in raznolikost ekosistemov (kopenskih, morskih in drugih vodnih). Večja je biotska raznovrstnost, bolj zdravo je okolje in več nam lahko nudi. Po drugi strani pa so posledice zmanjševanje biotske raznovrstnosti zajemajo uničevanje naravnih habitatov, krčenje gozdov, degradacijo zemlje, iztrebljanje živalskih in rastlinskih vrst, klimatske spremembe, onesnaženje in pojav invazivnih tujih vrst.

Organizacija združenih narodov je leta 1974 razglasila 5. junij za svetovni dan varstva okolja.
Na ta dan vsako leto opozarjajo na pomen ozaveščanja o okoljskih tematikah od onesnaževanja do globalnega segrevanja, prekomerne rasti števila prebivalstva in zločini nad živalmi. Svetovni dan okolja aktivno obeležujejo v 143 državah sveta.