NOVO - Modra številka 080 21 40

Poleg možnosti sporočanja stanj merilnih naprav preko spletnega portala moja.komunala, smo za vas uvedli novo brezplačno telefonsko številko za javljanje stanj merilnih naprav.
Tako, kot na portalu, je tudi tukaj možno stanja oddajati 6 dni in sicer zadnje tri dni tekočega in prve tri dni naslednjega meseca.

Modra številka zamenjuje dosedanjo, na katero ste glasovno oodajali stanja. Sprememba je v načinu oddaje in sicer sedaj oddajate stanja številčno - s tipkanjem številk na tipkovnico telefona.

Za uspešno oddajo stanja merilne naprave potrebujete odčitano stanje z merilne naprave (za vodo zaokroženo na cela števila - samo kubične metre) in številko priključka odjemnega mesta, kjer je montirana merilna naprava, za katero javljate stanje. Številka priključka je napisana na računu za komunalne storitve (prikazano na spodnji sliki).