Novo črpališče na Sallauminesu za izboljšano toplotno oskrboTrbovlje, 7. avgusta 2019 - Na območju Sallauminesa smo uredili novo črpališče na vročevodnem omrežju, da bi občanom zagotovili kar najbolj kakovostno oskrbo s toploto.

Pri okrogli hiši na območju Sallauminesa smo zgradili novo črpališče na vročevodnem omrežju. Črpališče je zgrajeno v podzemnem kompleksu, ki ni moteč za okolico, saj so vidna samo vrata na enem od opornih zidov.

S postopki pridobivanja soglasij in projektne ter ostale dokumentacije za izgradnjo črpališča v ocenjeni vrednosti okoli 90 tisoč evrov smo začeli že pred dvema letoma, letos junija pa smo začeli z gradnjo. Investicija je v večjem delu zaključena, trenutno se izvajajo aktivnosti za priključitev na električno omrežje, v času poizkusnega obratovanja pa se bodo izvedle še meritve. Do konca meseca avgusta naj bi bila dela popolnoma zaključena, nato bomo pristopili k pridobitvi uporabnega dovoljenja.

V preteklih letih smo izvedli sanacijo vročevodnega omrežja, saj je bilo predimenzionirano,  ga obnovili in istočasno  zmanjšali dimenzije cevi. V lanskem letu smo vročevod na severnem delu mesta razširili še do stavbe gasilskega zavoda. Vsi ti posegi na vročevodnem omrežju so  spremenili  pretočno –tlačne razmere v omrežju, zato smo pristopili k izgradnji dodatnega črpališča, s katerim bomo obratovanje  prilagodili novim pogojem in dimenzijam.

Črpališče bo priključeno na sistem daljinskega nadzora, kar pomeni, da bodo v toplarni 24-ur na dan neposredno nadzorovali delovanje črpališča, ki bo obratovalo glede na potrebe vročevodnega omrežja.