Ne meč'mo hrane stran!

Novembra 2016 je bila zaključena raziskava o količinah odpadne hrane, v kateri so sodelovala komunalna podjetja s posredovanjem podatkov o odvozu bioloških odpadkov in deležu odpadne hrane med njimi. Ugotovljeno je bilo, da Slovenec zavrže povprečno 73 kg hrane letno. Največ odpadne hrane nastane v Osrednji Sloveniji, kar 91 kg na prebivalca, najmanj pa v Zasavju – 49 kg na prebivalca in v JV Sloveniji – 48 kg na prebivalca. Več o ugotovitvah raziskave...

V aprilu 2017 društvo Ekologi brez meja izvaja projekt Ne meč'mo hrane stran. Namen katerega je ozaveščanje o problemu zavržene hrane. Kar 48 % zavržene hrane prispevajo gospodinjstva. Zato poskusimo kupiti toliko hrane, kot jo bomo tudi pojedli. Naj bo pri tem naše vodilo: »Ne meč'mo hrane stran!«