Namesto čestitk sredstva za pomoč družini v stiskiNa Komunali Trbovlje v letošnjem letu nismo nakupili klasičnih novoletnih voščilnic. Namesto tega smo sredstva namenili štiričlanski družini v socialni stiski, ki ji bomo pomagali v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

Na Komunali Trbovlje smo v letošnjem letu sredstva, ki bi jih sicer namenili voščilnicam, namenili pomoči družini v stiski. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Trbovlje, bomo pomagali družini, ki smo ji namenili namenska sredstva za pokrivanje osnovnih življenjskih potrebščin. 
 
Gre za štiričlansko družino z dvema osnovnošolskima otrokoma. Še pred nekaj leti so živeli običajno družinsko življenje, nato pa je očeta prizadela bolezen, zaradi katere ne živi več s svojo družino, breme skrbi za dom pa je padlo na mater, ki s svojo minimalno plačo le stežka preživlja sebe in otroka. 
 
Upamo, da jim bo naša pomoč vsaj nekoliko olajšala življenje.