Na pokopališču v Gabrskem zaključili drugo fazo prenove

28. avgusta 2020 - Na trboveljskem pokopališču v Gabrskem smo zaključili obsežno dvofazno prenovo, v okviru katere je pokopališče zasijalo v osveženi in posodobljeni podobi. Območje gozdičnih pokopov je najvidnejša pridobitev v letošnjem letu in zaokrožuje prenove na novem delu pokopališča.
 
Na območju vzhodno od fontane na novem delu pokopališča smo v letošnjem letu nadaljevali s projektom prenove, ki smo ga začeli že v letu 2019. Tako smo v okviru druge faze prenove vzpostavili območje za gozdične pokope, kar pomeni, da smo uredili parkovno zasaditev s sprehajalnimi potmi, med katerimi bodo diskretno postavljena obeležja. Park nudi miren in spokojen prostor spomina, obeležja pa ne zahtevajo posebnega vzdrževanja.
 
Hkrati smo v okviru ureditev druge faze vzpostavili dostop do pokopališča z vzhodne strani preko novega vhodnega portala ter obnovili cestno razsvetljavo na območjih obeh faz prenove. Z dokončanjem tudi druge faze smo projekt prenove znotraj pokopališča uspešno zaključili, v prihodnosti pa so načrtovane še ureditve dostopne poti in parkirišč na vzhodni strani pokopališča.
 
Spomnimo, da smo v okviru prve faze prenove, ki smo jo izvajali v lanskem letu, na osrednjem delu pokopališča zgradili nov plato za izvajanje pogrebnih ceremonialov s posipom, vzpostavili nov sistem obeleževanja za pokojnike, ki zaradi posipa nimajo nagrobnega obeležja, zgradili nov objekt kostnice, prenovili povezavo med starim in novim delom pokopališča, vzpostavili nov ekološki otok, uredili zaščitne ograje okoli pokopališča ter uredili polja za zelene pokope na zgornjem delu novega dela pokopališča.
 
Z zaključkom obširne prenove smo na trboveljskem pokopališču tako uredili nekaj nujno potrebnih posodobitev, hkrati pa smo pridobili več pomembnih novosti, s katerimi smo obogatili naše storitve. Prvo fazo v vrednosti 260.000 evrov smo v celoti izvajali v letu 2019, z drugo fazo v vrednosti 95.000 evrov, ki smo jo izvajali letos, pa smo zaokrožili celostno prenovo v okviru tega obširnega projekta.
 
V načrtu pa so že nadaljnje posodobitve in pridobitve. Na pokopališkem objektu bomo obnovili sanitarije, ki bodo dostop omogočale tudi invalidom, v načrtu je tudi dozidava objekta za namene skladiščenja opreme in prevoznih sredstev. Na pokopališču pa v letošnjem letu načrtujemo še nujno potrebno obnovo odtokov in vodnih cevi ter asfaltiranje poti ob F in G parcelah, na starem delu pokopališča pa nas v prihodnjih letih čaka še obnova zastarelih nasadov.