Mednarodni dan E-odpadkovTrbovlje, 14. oktobra 2019 - 13. oktobra 2019 smo obeležili drugi mednarodni dan E-odpadkov, ki opozarja na pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). To je torej tista odpadna oprema, ki je za delovanje potrebovala električno energijo ali pa baterije. Ko odsluži, jo je potrebno zbrati ločeno in reciklirati.

Kaj sodi med E-odpadke?

Številni odsluženi aparati in naprave, ki jih uporabljamo  vsak dan. V osnovi jih delimo na:

 • hladilno–zamrzovalne aparate (HZA): hladilniki, zamrzovalne skrinje
 • velike gospodinjske aparate (VGA): štedilniki, pralni stroji, sušilniki, termoakumulacijske peči
 • TV in računalnike: televizorji, računalniki, monitorji
 • male gospodinjske aparate (MGA): kuhinjski mešalniki, feni, kaloriferji, likalniki
 • računalniško opremo in zabavno elektroniko: telefone, mobilne telefone, tiskalnike, kalkulatorje, računalniške miške, polnilce, fotoaparate, kamere
 • igrače, ki potrebujejo električni tok ali baterije
 • sijalke: neonke, varčne žarnice
 • baterije in akumulatorje

Zakaj jih zbiramo ločeno?

E-odpadki vsebujejo živo srebro, svinec, krom, bromirane zaviralce gorenja, snovi, ki so škodljive za ozon, poliklorirane bifenile, kadmij, arzen idr. Nekatere od teh snovi je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti za nove izdelke, npr. plastiko in kovine. Pri reciklaži je potrebno dosledno upoštevati navodila za varno delo, saj so nekatere snovi še posebej nevarne za naše zdravje. Ta nevarnost je za ljudi in okolje še toliko večja, kadar se ti odpadki znajdejo v naravi, na divjih odlagališčih ali kadar so ob oddaji zelo poškodovani oz. razbiti.

Kam z E-odpadki?

Zbiramo jih ločeno od drugih odpadkov:

 • prevzemajo jih trgovci ob nakupu nove opreme (npr. hladilnika, televizorja, pralnega stroja),
 • sprejemamo jih v zbirnem centru Neža v obratovalnem času,
 • oddaja E-odpadkov je možna tudi ob odvozu kosovnih odpadkov na podlagi posebne naročilnice,
 • baterije lahko oddate na prodajnih mestih oz. v trgovinah, kjer prodajajo baterije,
 • male gospodinjske aparate lahko oddate v namenske ulične zbiralnike ECI (nikar pa jih ne puščajte zraven, ti zbiralniki niso namenjeni televizorjem, računalnikom in večjim E-odpadkom),
 • oddate jih lahko v občasnih akcijah zbiranja E-odpadkov s premično zbiralnico
 • še uporabne aparate, ki jih več ne potrebujete, lahko namenite v ponovno uporabo (kontaktirajte humanitarne organizacije ali pa jih ponudite preko spleta).

Od našega ravnanja z E-odpadki je v veliki meri odvisen obseg in kakovost njihove reciklaže oz. količina in kakovost surovin, ki jih pri tem pridobimo. Ravnajmo pravilno z E-odpadki, da iz njih dobimo sekundarne surovine, ne pa nevarnih odpadkov ob cestah, v rekah oz. kjerkoli v naravi.