MANJ JE VEČ

Današnja sodobna družba porablja tretjino naravnih virov več, kot jih je Zemlja sposobna dati. Po drugi strani pa med odpadki vsak dan končajo hrana in popolnoma uporabne stvari. Zbornica komunalnega gospodarstva in slovenska komunalna podjetja so pripravili priročnik Manj je več z napotki za naše boljše in odgovornejše odločitve. Kar naredimo danes, vpliva na naš jutri.

Do priročnika lahko dostopate tukaj.