Ločujte odpadke in ne zaparkirajte zabojnikov za odpadke

Trbovlje, 15. marca 2020 - Tudi v času preprečevanja širjenja koronavirusa ne pozabite na dosledno ločevanje odpadkov.

Uporabljene rokavice za enkratno uporabo in maske odložite v črn zabojnik med mešane komunalne odpadke.

ZELO POMEMBNO!
Občane naprošamo, da ne zaparkirajo zabojnikov za odpadke, da bodo naši delavci lahko nemoteno odvažali odpadke.

Reden odvoz odpadkov bo potekal po ustaljenem urniku.