Ločevanje odpadkov: na podeželju zglednoTrbovlje, 18. februarja 2019 - Četrti nadzor zbiralnikov za embalažo kaže velike razlike pri ločevanju in razvrščanju odpadkov v zgoščenih naseljih in na podeželju. Na ekoloških otokih na območju Čeč in Ostenka je nadzor pokazal zgolj nekaj manjših odstopanj.

Že od novembra dalje smo na Komunali Trbovlje del projekta nadzora nad ločevanjem komunalne embalaže, ki ga izvajamo skupaj z družbo DINOS in Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Zasavje ter komunalama iz sosednjih občin Zagorje in Hrastnik. 
 
Februarski nadzor smo na območju Trbovelj opravili na lokacijah ekoloških otokov: Savinjska cesta pri Miku, Mestni trg 6 pri Osnovni šoli Trbovlje ter na območju Čeč in Ostenka. Na teh območjih ni izrazito zgoščene poselitve, saj v neposredni bližini ni večjih večstanovanjskih objektov, kljub temu pa gre za ekološke otoke, kamor svoje ločeno zbrane odpadke prinaša večje število občanov. 
 

 

Kot smo ugotovili ob pregledu zbiralnikov, je bilo stanje na izbranih lokacijah neprimerno boljše kot pri dosedanjih nadzorih. Ob tem izrazito izstopa ekološki otok v Čečah, kjer ugotavljamo, da občani odpadke v veliki meri razvrščajo načrtno in premišljeno, zato jih lahko izpostavimo kot primer dobre prakse.
 
Naleteli smo zgolj na nekaj manjših odstopanj – med embalažo se je denimo znašel tudi karton, ki spada v zbiralnike za papir in karton, ter steklenice, ki spadajo v zbiralnik za steklo. 
 
Relativno zgledno ločevanje smo zaznali tudi na območju Ostenka, kjer smo med embalažo našli zgolj nekaj trde plastike, kartona in bioloških odpadkov ter nekaj drugih manjših predmetov. 
 
Dosedanji nadzori kažejo, da je ločevanje odpadkov problematično predvsem na tistih zbirnih mestih in ekoloških otokih, ki so v neposredni bližini večstanovanjskih objektov v središču mesta. Na teh območjih občani odpadke zelo nedosledno razvrščajo, s čimer povzročajo večje stroške obdelave, kar lahko vpliva tudi na ceno storitve ravnanja z odpadki za gospodinjstva.