Letak o kanalizacijskem sistemu in CČN

Kot upravitelj kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave  želimo z letakom vsem sedanjim in bodočim uporabnikom storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda posredovati nekaj koristnih nasvetov glede uporabe javne in interne kanalizacije.

S tem želimo izboljšati ozaveščenost uporabnikov na področju odpadnih voda, saj smo prepričani, da želimo vsi v čim večji meri prispevati svoj delček pri ohranjanju naravnega okolja in s tem zaščititi tudi vodne vire, ki so osnova našega življenja, kot tudi življenja naših zanamcev.