KOSOVNI ODPADKI: TEŽAVA, KI SE VEDNO ZNOVA POJAVLJA

Trbovlje, 16. aprila 2020 – Kosovni odpadki ne spadajo na zbirna mesta za odpadke brez predhodnega dogovora s komunalo, ne sodijo na ekološke otoke, ne v zabojnike, niti v naravo. Spadajo v zbirni center, kamor jih lahko pripeljete sami ali pa odvoz naročite na komunali.
 
 
V času, ko smo vsi morali prilagoditi svoje življenjske navade novim razmeram, je na področju ravnanja z odpadki razumevanje in sodelovanje občanov s komunalo še toliko bolj pomembno, če želimo ohraniti čisto in varno življenjsko okolje.
 
Kljub temu vedno znova opažamo nepravilno ravnanje, ki je povsem nepotrebno. V KS Dobovec (Završje) je včeraj nekdo sedežno garnituro odložil v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Naj ponovno opozorimo, da kosovni odpadki ne sodijo v noben zabojnik.
 
Smetarsko vozilo kosovnih odpadkov ne more in ne sme naložiti, prav tako jih ne smemo pripeljati na center za obdelavo odpadkov skupaj z mešanimi odpadki. Poleg tega pa kosovni odpadki zavzamejo v zabojnikih prostor, ki je sicer namenjen drobnim mešanim komunalnim odpadkom.
 
Kako ravnati s kosovnimi odpadki?

Pripeljite jih v zbirni center Neža, ki od 14. 4. 2020 dalje ponovno obratuje po ustaljenem urniku. Poleg tega tudi ponovno odvažamo kosovne odpadke po predhodno posredovanem naročilu – obrazec tukaj. Po naročilu odvažamo kosovne odpadke tudi iz primestnih krajevnih skupnosti.