Kosovni odpadki

V zadnjem času opažamo, da se je precej razmahnilo neustrezno zbiranje kosovnih odpadkov tako v samem mestu kot tudi v primestnih krajevnih skupnostih.

Naj ob tem ponovno opozorimo, da v kolikor gospodinjstvo potrebuje odvoz kosovnih odpadkov, mora izpolniti obrazec »Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov« (klik), ki smo ga posredovali poleg računa za komunalne storitve v mesecu februarju 2017. Dostopen je tudi v informacijski pisarni našega podjetja. Na podlagi naročila bomo odvoz kosovnih odpadkov opravili brezplačno (do 2 m3 na gospodinjstvo letno).

Lahko pa občani kosovne odpadke pripeljete v naš zbirni center Neža in jih prav tako brezplačno oddate. Obratovalni čas: pon – pet: 7. d0 15. ure, sob: 9. do 13. ure, ob nedeljah in praznikih zaprto.

Če fizična oseba odloži kosovne odpadke poleg zbiralnika brez predhodnega naročila oz. dogovora s Komunalo, se kaznuje z globo 200,00 eur v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje (UVZ, št. 35/2008).

Navedeno velja tudi za primestne krajevne skupnosti, kjer opažamo več primerov nepravilnega odlaganja odpadkov poleg zbiralnikov na Vrheh (Medvednica), Čebinah in v Čečah.

Prav tako kosovnih odpadkov ni dovoljeno odlagati v kontejnerje za mešane komunalne odpadke. Od lanskega leta se namreč ti odpadki na Centru za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ) na Uničnem dodatno sortirajo in obdelujejo, pri čemer kosovni odpadki lahko poškodujejo naprave za obdelavo odpadkov.

Odpadke je potrebno dosledno ločeno zbirati, kosovne pa oddajati preko predhodnega naročila ali pripeljati v zbirni center Neža.

Ob takšnem ravnanju bo tudi naša okolica bolj urejena, za občane in obiskovalce pa lepša in prijetnejša.

Primera neustreznega zbiranja kosovnih odpadkov