Komunala Trbovlje ponovno odpira blagajno in INFO pisarno

V sredo, 27. maja 2020, bosta blagajna in INFO pisarna Komunale Trbovlje ponovno odprli svoja vrata za stranke. Ob tem bodo veljala posebna pravila, ki jih bodo stranke morale upoštevati ob vstopu v prostore komunale.

Blagajna in INFO pisarna Komunale Trbovlje bosta od srede, 27. maja 2020, ponovno na voljo za poslovanje s strankami po rednem delovnem času med 8. in 12. uro. Ob tem uvajamo nekaj sprememb, s katerimi bomo zagotavljali varno poslovanje tako za naše zaposlene kot za stranke in obiskovalce.
Vstopanje v poslovne prostore komunale bo odslej omejeno, saj se lahko v prostorih zadržuje zgolj omejeno število strank. Ob vhodu v stavbo je zato nameščen zvonec, ki bo strankam omogočal komunikacijo s podjetjem ter vstop v prostore.

Ob vstopu v prostore Komunale Trbovlje si morajo stranke obvezno nadeti zaščitno masko. Brez nje vstop ni mogoč. Prav tako je razkuževanje rok obvezno na razkužilnikih, ki so nameščeni takoj ob vstopu v poslovne prostore.

Na tleh so nameščene talne označbe, ki označujejo prostor, namenjen strankam.
Vse obiskovalce in stranke ob tem prosimo, da se dosledno držijo navodil zaposlenih in da se zadržujejo zgolj na označenih območjih.
 
PRIPOROČILO: kljub odprtju blagajne in INFO pisarne pa strankam priporočamo, da kar največ zadev s komunalo urejajo telefonsko (INFO: 03 56 53 126) ali preko elektronske pošte (javno.podjetje@komunala-trbovlje.si).