Kje konča odpadno jedilno olje?Trbovlje, 28. novembra 2019 - 800 kg odpadnega jedilnega olja smo v oktobru zbrali ob praznjenju osmih zbiralnic - opažamo pa, da še vedno precej olja konča v kanalizacijskem sistemu.

Spomladi 2018 smo v Trbovljah namestili šest uličnih zbiralnic za odpadno jedilno olje, letos aprila pa še dve v KS Čeče. Ti dve smo konec septembra prvič praznili: zbiralnica pri gasilskem domu je bila napolnjena do polovice, v tisti na ekološkem otoku pri Božič pa je bilo olja zelo malo. Izpraznili smo tudi vse zbiralnice v mestu. 

 

Kako uspešni smo pri zbiranju odpadnega jedilnega olja?

 

Tokrat se je skupno zbralo 800 kg odpadnega olja, ki smo ga oddali za izdelavo biodizla. Vedno se največ olja zbere na Savinjski cesti pri Miku, najmanj pa na lokaciji Trg revolucije 4. Glede na to, da je to soseska s stolpnicami, se lahko vprašamo, kje konča njihovo odpadno olje. Kanalizacija ni ustrezno mesto, kar smo v septembru opozorili vsa gospodinjstva tudi z zloženko Straniščna školjka ni smetnjak.

 

Pozor: odpadnega jedilnega olja nikoli ne smemo izlivati v kanalizacijo!

 

Odpadno jedilno olje namreč povzroča veliko škodo tako v naravi kot tudi na kanalizacijskem sistemu in čistilni napravi, zato ga moramo vedno zbirati ločeno in oddajati v ulične zbiralnice ali v zbirni center Neža. Ročko za zbiranje olja lahko brezplačno prejme, kdor preide na elektronski račun za komunalne storitve ali prinese nevarne odpadke v zbirni center. Seveda pa lahko olje zbirate tudi v drugi primerni embalaži (steklenice, plastenke), prosimo pa, da olje vedno zlijete v zbiralnico in ga ne puščate v embalaži poleg zbiralnice, kot se je to zgodilo ravno te dni na Savinjski cesti.