Kanalizacija ni smetiščeTrbovlje, 16. januarja 2019 - Vlažilni robčki, palčke za ušesa, ostanki hrane, odpadna olja - vse to so odpadki, ki jih najdemo v kanalizaciji, vendar tja nikakor ne sodijo, saj lahko povzročijo poškodbe in zamašitve sistema.

Kanalizacijski sistem v Trbovljah je dolg več kot 50 km in odpadne vode odvaja do čistilne naprave. K nemotenemu delovanju tega razvejanega sistema lahko uporabniki precej prispevamo sami – tako da v straniščno školjko ali odtok izlivamo samo tisto, kar tja spada – torej človeške izločke in toaletni papir. 
Vendar pa v kanalizacijo pogosto zaidejo tudi snovi, ki tja ne spadajo, kot so pripomočki za osebno higieno, plenice, organski odpadki, odpadna olja, strupene snovi ter različni drugi trdi predmeti in tekočine, celo strupene snovi. 
 
Vse te snovi na kanalizaciji lahko ovirajo ali celo onemogočijo pretok vode, povzročijo lahko poškodbe ali pa celo spremenijo sestavo odpadne vode, zaradi česar se postopek čiščenja na čistilni napravi upočasni 
ali celo zaustavi. Odpadna hrana v kanalizaciji pa privablja glodavce, predvsem podgane, ki se v kratkem času lahko izjemno razmnožijo. 
 
Kako preprečiti težave?
 

Tem težavam se izognemo enostavno tako, da odpadke odlagamo tja, kamor spadajo. Odpadno jedilno olje zbiramo posebej in oddamo v ulične zbiralnice ali na zbirni center, pripomočke za osebno higieno odlagamo v zbiralnike za mešane komunalne odpadke, posebej pozorni smo pri nevarnih odpadkih in strupenih tekočinah, barvah, lakih, zdravilih, pesticidih, ki jih prav tako zbiramo posebej in jih oddajamo ob zbiralnih akcijah ali odpeljemo v zbirni center. odpadno hrano oziroma organske odpadke pa odlagamo v zabojnike za organske odpadke ali na domači kompost.

Če niste prepričani, kam kateri odpadek spada, pa vam je v pomoč na voljo tudi naša aplikacija KAM Z ODPADKI.