Jesenska deratizacija: zmanjšujemo število podgan

Trbovlje, 29. oktobra 2021 – Na Komunali Trbovlje smo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano v tem tednu izvajali deratizacijo na javnem kanalizacijskem omrežju ter na mestni tržnici, v zbirnem centru Neža in na brežini ob Trboveljščici. Istočasno so deratizacijo po naročilu upravnikov izvajali tudi v večstanovanjskih objektih.

Na javnem kanalizacijskem omrežju dvakrat letno izvajamo deratizacijo, s katero omejujemo število podgan. Deratizacijo smo izvedli v tem tednu, ko smo v jaške javne kanalizacije namestili deratizacijske vabe za glodavce. Deratizacija je obvezna tudi za večstanovanjske objekte, za kar skrbijo upravniki, za individualne objekte in njihovo okolico pa deratizacija ni obvezna, zato morajo lastniki objektov ob pojavu podgan in miši sami poskrbeti za deratizacijo oziroma jo naročiti pri pooblaščenem izvajalcu. 

Podgane najpogosteje najdemo ob stanovanjskih objektih saj tam pogosto najdejo hrano, ki jo stanovalci odmetavajo v straniščne školjke. Obilica hrane podganam omogoča ugodno življenjsko okolje, zato njihovo število lahko hitro nenadzorovano zraste. Povzročajo škodo na kanalizacijskih objektih in prenašajo več kot 35 vrst različnih bolezni ter zunanje parazite, kot so bolhe, uši in pršice.

Naše ravnanje je zato ključnega pomena za zmanjševanje števila podgan, ki uspevajo ravno zato, ker jim to omogočamo ljudje. Kar so za nas odpadki, je hrana za podgane – odpadne hrane zato ne mečimo v straniščno školjko, skrbimo za urejenost doma in okolice, odpadke odlagajmo odgovorno in v za to namenjene zbiralnike. Na ta način bomo sami še najbolj prispevali k zmanjševanju števila podgan in zdravju našega okolja.