Jesenska akcija 2011



Jesenska akcija zbiranja kosovnih odpadkov 2011.

Jesenski termin akcij zbiranja kosovnih odpadkov

Mesto Trbovlje: od 26.09. do 03.10.2011
 
KS Dobovec, Klek, Prapreče, Čeče, Knezdol: od 30.09. do 02.10.2011
nameščeni bodo kontejnerji na naslednjih lokacijah:
KS Dobovec: Klek, Prapreče, Čeče, Knezdol
Dobovec – pri trgovini Klek – pri gasilskem domu
Župa – avtobusna postaja Prapreče – v kamnolomu Kalc
Zgornja Ključevica – pri kapelici Čeče – na parkirišču pred cerkvijo
Matica – pri obstoječem zabojniku  Čeče – pri Benkovem kozolcu
Škofja Riža – pri gostilni Jelen Svine – pri obstoječem zabojniku
Završje – pri Bregar  Zgornji Knezdol
Planinska vas  
 
Akcija je organizirana za gospodinjstva in je brezplačna, gradbenega materiala in vejevja ne bomo odvažali.
 
Ostale možnosti za oddajo kosovnih odpadkov:
  • brezplačna oddaja v Zbirnem centru Neža  vsak delavnik od 7.00 do 15.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure,
  • izven terminov akcij je možen odvoz proti plačilu.
V Zbirnem centru Neža sprejemamo tudi nevarne odpadke iz gospodinjstev, izrabljene avtomobilske gume, večjo embalažo, zeleni obrez z vrtov in gradbene odpadke.