Jesenska akcija 2011Jesenska akcija zbiranja kosovnih odpadkov 2011

Jesenski termin akcij zbiranja kosovnih odpadkov

Mesto Trbovlje: od 26.09. do 03.10.2011
KS Dobovec, Klek, Prapreče, Čeče, Knezdol: od 30.09. do 02.10.2011
nameščeni bodo kontejnerji na naslednjih lokacijah:
KS Dobovec:                                                   Klek, Prapreče, Čeče, Knezdol:
1. Dobovec – pri trgovini                            1. Klek – pri gasilskem domu
2. Župa – avtobusna postaja                2. Prapreče – v kamnolomu Kalc
3. Zgornja Ključevica – pri kapelici    3. Čeče – na park. pred cerkvijo
4. Matica – pri obstoječem zabojniku            4. Čeče – pri Benkovem kozolcu
5. Škofja Riža – pri gostilni Jelen                  5. Svine – pri obstoječem zabojniku
6. Završje – pri Bregar                                   6. Zgornji Knezdol
  7. Planinska vas
Akcija je organizirana za gospodinjstva in je brezplačna, gradbenega materiala in vejevja ne bomo odvažali.
Ostale možnosti za oddajo kosovnih odpadkov:
- brezplačna oddaja v Zbirnem centru Neža  vsak delavnik od 7.00 do 15.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure,
- izven terminov akcij je možen odvoz proti plačilu.
V Zbirnem centru Neža sprejemamo tudi nevarne odpadke iz gospodinjstev, izrabljene avtomobilske gume, večjo embalažo, zeleni obrez z vrtov in gradbene odpadke.