Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

Trbovlje, 26. oktobra 2023 

Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji; v nadaljevanju: ZGD-1) in 30. člena Odloka o ureditvi statusa javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. (Uradni vestnik Zasavja, št. 15/22 in naslednji) Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. objavlja javni razpis za
direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.