Javna dražba nepremičnin

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., objavlja JAVNO DRAŽBO za prodajo stvarnega premoženja v lasti Komunale Trbovlje, d. o. o.

Razpisna dokumentacija za dve zasedeni neprofitni stanovanji je na TEJ POVEZAVI.