Izvajanje delitve stroškov

V želji, da se čim bolj približamo vam – našim odjemalcem in ob upoštevanju vaših izraženih želja, smo pristopili k novemu projektu – izvajanju delitve stroškov za ogrevanje sanitarne tople vode. Storitev bomo lahko izvajali v objektih, ki bodo izpolnjevali določene zahtevane pogoje. Cena bo konkurenčna ostalim ponudnikom na tem področju. 

Več preberite v letaku, ki ste ga prejeli tudi kot prilogo k računu za mesec januar 2017.