Izvajanje delitev stroškov ogrevanja STV

Konec lanskega leta smo na podlagi Energetskega zakona in Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto, v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS št. 82/2015 in 61/2016), ki določata nov način delitve sanitarne tople vode (STV) in ogrevanja, pristopili k projektu delitve stroškov.

vodomer in kalorimeter

V letošnjem letu smo to storitev ponudili svojim odjemalcem in jim skupaj z januarskimi računi, poslali obvestila o možnosti izvajanja delitve stroškov. Prav tako smo o tem obvestili vse upravnike v občini Trbovlje. Storitev opravljamo po ugodnih cenah, ki večini uporabnikom pomeni znižanje obstoječih stroškov.

Hkrati smo v ta namen prenovili sistem javljanja porabe vode, da je le-ta enostavnejši in minimizira možnost napak. Omogočamo javljanje stanj internih števcev na dva načina:

  • preko nove elektronske tajnice, po telefonu na brezplačno številko 080 21 40 in
  • preko portala moja.komunala

S tem je odjemalcem omogočeno, da javljajo porabo na enak način in v istem časovnem obdobju tako za hladno, kot tudi toplo vodo.

Postopek zamenjave izvajalca delitve je seveda odvisen od sklenjenih pogodb s sedanjimi izvajalci. V kolikor boste želeli zamenjati izvajalca delitve, morate enako kot doslej, postopek urediti preko upravnika.

Storitev delitve sanitarne tople vode opravljamo že v mnogih objektih. In prav zadovoljstvo uporabnikov je privedlo do ponudbe izvajanja nove, dodatne storitve - delitve stroškov toplotne energije.

To storitev že omogočamo, vendar le v tistih objektih, kjer je to tehnično izvedljivo in je omogočen daljinski popis internih delilnikov. Prednost takšne delitve je v tem, da se v istem časovnem obdobju popiše tako glavni kalorimeter, kot interni delilniki in je zato delitev najbolj točna. Tudi to storitev izvajamo po zelo ugodnih cenah. Predvsem pa vidimo prednost v tem, da je izvajalec v istem kraju in tako bolj dosegljiv za uporabnika.

V širokem spektru dejavnosti in storitev, ki jih opravljamo in ponujamo svojim odjemalcem - občanom Trbovelj, si prizadevamo biti prijazni in cenovno ugodni. Zato (vseskozi) nenehno dograjujmo svoje informacijske sisteme, izboljšujemo videz in preglednost svojih računov ter širimo svoje delovanje v smislu izvajanja novih storitev in se prilagajamo željam svojih uporabnikov, seveda kolikor je to zakonsko mogoče.