Izjava v vezi vodovoda

Ob sobotnem skalnem podoru pri cementarni je bil poškodovan glavni vod javnega vodovoda Trbovlje, ki vodi vodo iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi v večji del mesta.

Občanom smo uspeli zagotoviti vodo iz drugih virov, t.i. gravitacijskih vodnih virov iz SZ dela občine.

K sreči je ravno sedaj obdobje, ko je vode iz gravitacijskih virov kar precej.

Zaradi intenzivnega prečrpavanja te vode pa je obstajala možnost, da je prišlo do zdravstvene neustreznosti, zaradi česar smo uvedli ukrep prekuhavanja.

V ponedeljek so bili s strani Nacionalnega labaratorija za zdravje okolje in hrano odvzeti vzorci vode. Analize so potrdile zdravstveno ustreznost, na podlagi česar preklicujemo ukrep prekuhavanja.

Še vedno pa je potrebno prekuhavanje vode v naselju Ob železnici, na železniški postaji in v trboveljski cementarni.

Zaradi nastalih razmer na vodovodu bodo motnje pri dobavi vode v nekaterih naseljih tudi še v naslednjih dneh. Zaradi omejenih količin vode naprošamo občane, da je ne uporabljajo prekomerno.

Sanacija poškodavanega cevovoda pri cementarni in ponovna vzpostavitev normalnega stanja na vodovodu pa bo možna šele po popolni odstranitvi skal in zemlje s cestišča.