Imenovanje direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

Trbovlje, 22. novembra 2023 – Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., je na svoj 7. redni seji 20. novembra 2023 soglasno imenoval kandidata Janeza Žlaka za direktorja podjetja. Mandat novemu direktorju začne teči 1. januarja 2024 in traja štiri leta.

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje je oktobra 2023 objavil razpis za direktorja podjetja. Na objavo razpisa sta prispeli dve pravočasni prijavi, od tega ena popolna. Po opravljenem razgovoru je bil na podlagi strokovnega znanja, dosedanjih delovnih izkušenj in vizije razvoja podjetja, kandidat Janez Žlak soglasno imenovan za direktorja družbe.