Gradnja transformatorske postaje se zaključujeTrbovlje, 22. avgusta 2019 - Na območju toplarne Polaj smo v letošnjem letu zgradili nov objekt transformatorske postaje, ki je namenjen prehodu iz 10 KV na 20 KV napetostni nivo.

Objekt toplarne Polaj je trenutno priključen na 10 KV omrežje in vse postrojenje in naprave v objektu so zgrajene za obratovanje na tem napetostnem nivoju. Kot so nas obvestili iz podjetja Elektro Ljubljana, naj bi v letošnjem letu prešli iz 10 KV na 20 KV napetostni nivo, zato smo pristopili k  aktivnostim za ta prehod. Ena od teh aktivnosti je tudi izgradnja transformatorske postaje.

S pridobivanjem soglasij in potrebne dokumentacije smo začeli že v letu 2017, po pridobitvi gradbenega dovoljenja in vseh ostalih potrebnih dokumentov smo začeli z gradnjo v letu 2019.  

Gradbena dela so  končana,  v objektu  so že vgrajeni trije transformatorji moči 2 x 3 MW in 1 x 1 MW za prehod iz 10 na 20 KV in vsa ostala oprema za nemoteno obratovanje. Potrebno je izvesti še ustrezne meritve, priključiti objekt v omrežje in pridobiti uporabno dovoljenje.

Ko bo elektro omrežje, ki ga upravlja Elektro Ljubljana, pripravljeno za prehod na 20 KV, bomo objekt vključili v omrežje in s tem omogočili normalno obratovanje toplarne Polaj na novem omrežju.