Gradbeni odpadki v črnem zbiralnikuTrbovlje, 17. oktobra 2019 - Gradbeni odpadki ne spadajo v črni zbiralnik za mešane komunalne odpadke. Odpeljati jih je mogoče v zbirni center za gradbene odpadke, ki se nahaja na Neži.

V tem tednu smo v črnem zbiralniku za mešane komunalne odpadke na Trgu Franca Fakina opazili gradbene odpadke, ki nikakor ne sodijo sem, ker:

- je zbiralnik z gradbenimi odpadki pri izpraznjevanju pretežak in se pri tem zlomi oz. poči,

- se pri praznjenju gradbenih odpadkov v smetarsko vozilo lahko resno poškoduje nadgradnja vozila,

- gre vsebina iz črnih zbiralnikov na mehansko biološko obdelavo odpadkov, torej na občutljive naprave in na tekoči trak, kjer gradbeni odpadki lahko nevarno poškodujejo te naprave;

Zaradi navedenega zbiralnika nismo izpraznili.

Imetnik gradbenih odpadkov jih mora odpeljati v zbirni center Neža za gradbene odpadke, ki je v upravljanju podjetja CEROZ, d. o. o. Obratovalni čas je enak obratovalnemu času zbirnega centra za komunalne odpadke.

Globa za nepravilno zbiranje odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje znaša za pravno osebo 1.400,00 eur, za fizično osebo pa 200,00 eur.