EVROPSKI TEDEN ZMANJÅ EVANJA ODPADKOV

Tema letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki poteka od 18. do 26. novembra, je ponovna uporaba. Ta nas spodbuja, da na rabljene ali odvečne predmete ne gledamo kot na odpadek, pač pa na priložnost, da lahko predmet v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa mu z manjšimi posegi omogočimo novo življenje. Komunalna podjetja se bodo v tem tednu povezala z lokalnimi obrtniki in po vsej Sloveniji priredila popravljalnice, kjer se bodo prebivalci lahko naučili, kako popraviti poškodovane predmete in jim vdahniti novo življenje.

V Sloveniji smo pri preprečevanju nastajanja odpadkov vedno boljši, kljub temu pa zadnji podatki še vedno kažejo, da vsak izmed nas zavrže več kot 10 kg še uporabnih stvari na leto. Slovenska komunalna podjetja so se odločila, da prebivalcem pokažejo, da poškodovane stvari niso nujno za stran in da lahko razparane hlače, preluknjanje čevlje in poškodovano omaro popravimo. V središčih mest bodo tako v tem tednu zaživele pop-up popravljalnice, kjer se bodo prebivalci od izkušenih mojstrov lahko naučili, kako popraviti star kos pohištva, zašiti odpadel gumb ali zakrpati luknjo na srajci, ponekod pa bodo spoznavali tudi tradicionalne obrti svojega mesta. 

Aktivnost je nastala v sklopu pobude Skupaj za boljšo družbo, s katero si slovenska komunalna podjetja prizadevamo spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov. Začetnik pobude Skupaj za boljšo družbo je Zbornica komunalnega gospodarstva, ki je obenem tudi koordinatorka aktivnosti Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov.

Kako bomo Evropski teden zmanjševanja odpadkov obeležili v Trbovljah
V naši občini želimo občane spomniti na ponovno uporabo s tematsko razstavo v Muzeju Tiny pred Delavskim domom Trbovlje, ki poteka od 20. novembra do 4. decembra 2017.

Ob tržnih dneh 22. in 25. novembra pa bodo aktivnosti ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov potekale na trboveljski tržnici. K sodelovanju smo namreč povabili organizacije, ki v naši občini prevzemajo uporabne predmete, jih podarjajo tistim, ki jih potrebujejo ali pa jih prodajo novim uporabnikom po simbolični ceni.

Tako se bodo predstavili: Zveza socialnih društev in zavodov Zasavje, Župnijska Karitas Trbovlje in Prodajalna Stara šola.

Obiskovalce bodo seznanili, kje lahko oddajo uporabne predmete in kaj vse sprejemajo. Prikazani bodo tudi popravljeni predmeti in izdelki iz odpadnega materiala.

Ropotarn'ca - Center Kreativne ReUporabe pa bo ravno tako v soboto, 25. novembra, izvedla v svojih prostorih v stavbi bivše Mehanike na Trgu revolucije 23  ”dan odprtih vrat”.

Od 8. do 12. ure si bodo obiskovalci lahko ogledali, kaj vse se najde v Ropotarn'ci, pokazali pa jim bodo tudi, kako popravljajo pokvarjene predmete in jih s tem pripravijo za novo življenje.

Ne zavrzimo, ampak ponovno uporabimo!

Priročnik si lahko snamete na tukaj...(klik)