Ekskurzija na CEROZ

18. maja 2017 je naše podjetje v sklopu tedna vseživljenjskega učenja organiziralo ekskurzijo na Center za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ) na Unično, kjer so si udeleženci ogledali obdelavo komunalnih odpadkov in kompostiranje biorazgradljivih odpadkov. Vseh 18 udeležencev se je lahko prepričalo, da se danes ravna z odpadki bistveno drugače kot pred leti. Vsebina črnih zbiralnikov (mešani komunalni odpadki) se še dodatno presortira strojno in ročno, pri čemer se izloči še velik del odpadkov, ki so primerni za reciklažo. Udeleženci iz Kluba ljubiteljev tehnike Trbovlje so o ekskurziji zapisali takole:

»Spoštovani vsi zaposleni Komunale Trbovlje in CEROZ-a!
Pravijo, da Slovenci nimamo kulture zahvale. V našem  Klubu ljubiteljev tehnike Trbovlje mislimo, da je pohvala dobrega nujna, ker tako vsi dobivamo informacije, da naš kompas kaže v pravo smer. Komunala in CEROZ bi nas občane zelo hitro lahko prepričala o pomembnosti svojega dela: samo en teden ne bi pobirali smeti in za dva dni bi zaprli vodovod. Na CEROZ-u smo bili tudi navdušeni nad strokovnim znanjem in resnično zavzetostjo za varovanje okolja. Zagotovo bomo še enkrat šli pogledat CEROZ s preostalimi člani kluba, ki se tokrat niso mogli udeležiti strokovne ekskurzije.«

 

Udeleženci exkurzije