E-RAČUN: POENOSTAVI PLAČEVANJE RAČUNOV!

Kaj je e-račun?
E-račun je račun, izdan v standardni elektronski obliki (pdf), ki enakovredno nadomešča račun v papirni obliki.

Kaj pridobim z e-računom?

  • Zanesljivost prejema: e-račun je dostavljen v e-pošni predal
  • Hitrost: enostavno uvozimo v spletno banko
  • Preglednost: vodim lahko pregledno evidenco prejetih in plačanih računov
  • EKOlogija: e-računi so okolju prijazni
  • Racionalizacija: prihranim čas pri plačevanju

Koliko stane plačevanje z e-računom?
Prijava na e-račun je brezplačna. Plačilo provizije prejetega e-računa pa je odvisno od načina, po katerem ga poravnate. Možnosti so:
  • Dostava na e-naslov (Plačilo: SDD, spletna banka ali občinska blagajna)
  • Dostava v spletno banko (Plačilo: SDD ali spletna banka)
  • Dostava v mBills (Plačilo: mBills)

Kako se prijavim na e-račun?

To storite tako, da se strinjate s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom podjetja Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o. in oddate vlogo na enega od naslednjih načinov:
Kako se odjavim od e-računa?
V primeru preklica prejemanja e-računa nam posredujete pravilo izpolnjeno vlogo Preklic vloge za izdajo PDF oblike e-računa (in hkrati ponovna prijava za papirni račun). Preklic prejemanja na spletno banko oziroma mBills pa uredite na njihovem portalu.