Digitalni prikazovalniki part

Novost na pokopališču v Gabrskem predstavljajo digitalni prikazovalniki part ob vhodnih vratih poslovilnih vežic. Ti so nadomestili klasične parte in omogočajo tudi prikaz ene ali več fotografij. Objava osnovnih podatkov na parti ostaja brezplačna, prikaz parte s sliko ali menjavo več slik pa bo plačljiv po ceniku pogrebnih storitev, ki stopi v veljavo 1.8.2016. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 56 53 280 ali osebno v sprejemni pisarni na pokopališču.