Delo Komunale Trbovlje v času širjenja novega koronavirusa

Trbovlje, 16. marca 2020 – Službe Komunale Trbovlje so tudi v času epidemije koronavirusa aktivne. Nesebično se trudimo, da bi vam z izvajanjem naših služb čim bolj olajšali negotove dni, obenem pa naprošamo tudi vas za strpnost in upoštevanje naših napotkov. Zbirni center Neža ostaja odprt, odvoza kosovnih odpadkov ne bo, prav tako ne bo menjav vodomerov, na cestah bomo izvajali nujna vzdrževalna dela. Pozorno pri ravnanju z odpadnimi zaščitnimi sredstvi. 

Razmere zaradi širjenja koronavirusa se dnevno spreminjajo, zato na Komunali Trbovlje skladno s tem prilagajamo svoje delo. Glede na to vas prosimo, da spremljate našo spletno stran in družbena omrežja, kjer vas bomo sproti obveščali o morebitnih dodatnih ukrepih.

Na področju ravnanja z odpadki zbirni center Neža do nadaljnjega ostaja ODPRT tudi za stranke. Odvoza kosovnih odpadkov v tem času NE IZVAJAMO. Prosimo vas, da jih odpeljete na zbirni center Neža oziroma z iznosom iz prostorov počakate do normalizacije razmer. Odlaganje pri zbiralnikih za odpadke NI DOVOLJENO.

POZOR! Izvajalec obdelave mešanih komunalnih odpadkov nam je poslal navodilo, da naj uporabniki (občani, trgovine) v črn zbiralnik za mešane komunalne odpadke ne dajejo uporabljenih zaščitnih mask in respiratorjev, uporabljenih rokavic in papirnatih robčkov, ki bi bili potencialno lahko kužni.
Tovrstne odpadke zbirajte v plastični vrečki in hranite na primernem varnem mestu ter nato brezplačno oddajte v poseben zbiralnik v zbirnem centru Neža.

Prosimo, da ta navodila dosledno upoštevate, saj gre za ukrepe za varovanje zdravja vseh nas.

Menjav vodomerov do nadaljnjega ne izvajamo, prav tako tudi na področju vzdrževanja cest izvajamo zgolj nujna opravila.

NUJNO JE, da pri skrbi za naše okolje sodelujemo VSI OBČANI. Zavedati se moramo, da je skrb za naše okolje tudi skrb za naše zdravje. Zato vse občane ponovno prosimo, da DOSLEDNO LOČUJETE ODPADKE in da jih NE MEČETE V KANALIZACIJO. Na ta način bo sistema ravnanja z odpadki lahko deloval kar najbolj nemoteno, prav tako bo to omogočilo normalno delovanje
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. Vse to prispeva k zdravju naše skupnosti.

POSLOVANJE S STRANKAMI

Zagotavljanje zdravja naših zaposlenih in naših strank je na prvem mestu, zato smo tudi na Komunali Trbovlje z današnjim dnem zaprli blagajno in INFO pisarno. Za spremembe podatkov, urejanje razmerij, reklamacije računov in splošne informacije smo vam do nadaljnjega na voljo vsak delovni dan med 7. in 15. uro:
Če je vaš obisk na komunali nujen, se pred tem OBVEZNO PREDHODNO TELEFONSKO NAJAVITE s klicem na eno od zgoraj objavljenih telefonskih številk.

Ta ukrep je še posebej pomemben za svojce umrlih, za katere prosimo, da se pred urejanjem pogreba na našem Pogrebnem zavodu predhodno telefonsko najavite na 03 56 53 280. 
 
Na Komunali Trbovlje si bomo prizadevali, da delovni proces na področju odvoza odpadkov in zagotavljanja drugih nujnih gospodarskih javnih služb tudi v tem času ostaja nemoten.
 
DEŽURNE 24-URNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
VODOVOD 041 758 568
POGREBNI ZAVOD 041 599 742
TOPLARNA 03 56 53 142