Decembrski računi: ohladitev prinesla nekoliko višje položnice

Trbovlje, 13. januarja 2023 – Na Komunali Trbovlje v zadnjih dneh beležimo povečano število pritožb in reklamacij zaradi prejetih decembrskih računov. Višji zneski na položnicah so posledica nižjih temperatur, zaradi katerih je bila poraba toplote za ogrevanje in pripravo tople vode višja od porabe v preteklih mesecih.

Poraba toplote v decembru se je zaradi nižjih temperatur, kot smo jih beležili v novembru, povečala. To se odraža tako pri povišanih zneskih za ogrevanje stanovanj, kot tudi pri povišanih zneskih energije za pripravo tople vode.

Na Komunali Trbovlje se zavedamo, da stroški ogrevanja za gospodinjstva predstavljajo znatno breme, zato si prizadevamo, da bi te stroške kar najbolj optimizirali in občanom pomagali tako z nasveti za učinkovito ogrevanje, ki smo jih objavili v medijih in so na voljo na naši spletni strani na povezavi https://www.komunala-trbovlje.si/daljinsko-ogrevanje/zmanjsajmo-porabo-toplote-prakticni-nasveti/, kot tudi z individualno obravnavo vsakega, ki se zaradi nezmožnosti plačila obrne po našo pomoč.

Občanom, ki ne zmorejo plačila ogrevanja, priporočamo, da se obrnejo na pristojni instituciji – Center za socialno delo in Rdeči križ Trbovlje, ki imata za ta namen že predvidena sredstva. Vloga je na voljo na povezavi https://www.trbovlje.si/DownloadFile?id=1679693&post_id=583304. Če pomoč preko teh institucij ni možna, pa nudimo obročno odplačevanje računov do 10 obrokov. V nobenem primeru pa Komunala Trbovlje fizičnim osebam ne bo prekinila dobave toplote, ampak bomo skupaj z uporabniki poiskali rešitve za vsak primer posebej.

Cenovna obremenitev se bo za gospodinjstva sicer nekoliko zmanjšala že v tem mesecu, saj od 1. januarja veljajo nove, znižane cene ogrevanja, kar bo razvidno na položnicah za mesec januar, ki jih bodo občani prejeli v februarju.