Danes je svetovni dan vodaTrbovlje, 22. marca 2019 - "Voda za vse - ne prezrimo nikogar" je geslo letošnjega svetovnega dneva voda, ki ga obeležujemo prav danes. Pomena pitne vode se dobro zavedamo na Komunali Trbovlje, zato jij posvečamo še posebno pozornost.

 

Svetovni dan voda je dogodek, ki nas vedno znova opozarja na pomembnost vode za nasÌŒe prezÌŒivetje. Letos je v znamenju »voda za vse – ne prezrimo nikogar«.

Eden od ciljev trajnostnega razvoja zavezuje svet, da do leta 2030 vsem zagotovi dostop do pitne vode in da poskrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Danes na svetu 2,1 milijarde ljudi doma nima pitne vode, kar vpliva na njihovo zdravje, izobraževanje in preživljanje. V Sloveniji se premalo zavedamo prednosti in ugodnosti, ki so nam omogočene zaradi dobre vodooskrbe.

Zbornica komunalnega gospodarstva je podala pobudo k zavezi podjetij oz. družb za pridobitev certifikata Voda iz pipe, ki je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje. 

S podeljevanjem certifikata Voda iz pipe se želi organizacije spodbuditi, da v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, nudijo pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene, partnerje in ostale deležnike. Obenem se želi širiti zavedanje, da je pitje vode iz pipe bolj zdravo, pa tudi okolju prijaznejše, kot poseganje po ustekleničeni vodi, ki prinaša nove in nove plastične odpadke.

Naše podjetje že leta podpira pitje vode iz pipe, vrč z našo vodo je stalnica na naših dogodkih. Zaposlenim smo namenili steklenice za vodo iz pipe, ki je nepogrešljiva zlasti pri delu na terenu. Za pridobitev certifikata Voda iz pipe se je ob svetovnem dnevu voda prijavilo tudi naše podjetje.

 

 

 

Nekaj o oskrbi s pitno vodi

• Doma nima pitne vode 2,1 milijarde ljudi.

• Na svetu ena od štirih osnovnih šol nima oskrbe s pitno vodo, učenci uporabljajo vodo iz nezaščitenih vodnih virov ali pa so žejni.

• Vsak dan več kot 700 otrok, mlajših od pet let, umre zaradi driske, povezane z zdravju nevarno vodo ter s slabimi sanitarnimi razmerami.

• Na svetu 80 % ljudi, ki morajo uporabljati zdravju nevarne in nezaščitene vodne vire, živi na podeželju.

• V osmih od desetih gospodinjstev, ki nimajo vode, so za prinašanje vode zadolžene ženske in dekleta.

• Za 68,5 milijona ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, je dostopanje do varne oskrbe z vodo zelo težko.