Danes je svetovni dan okoljaTrbovlje, 5. junija 2019 - Danes praznujemo svetovni dan okolja, ko spodbujamo naš odnos do okolja, našo odgovornost in naše zavedanje o tem, kako vplivamo na naš svet.

Ozaveščanje v tujini
 
Na fotografiji: ozaveščanje v tujini
 
Leta 1972 je Generalna skupščina Združenih narodov 5. junij razglasila za svetovni dan okolja. Njegov namen je vzbuditi večje zanimanje za okolje, pritegniti politično pozornost in pri ljudeh sprožiti zavest, da so ključni nosilci oblikovanja prihodnosti.
 
Stanje okolja 47 let po razglasitvi svetovnega dneva okolja kaže kaj klavrno podobo: marsikje degradirano okolje zaradi velike uporabe fosilnih goriv, industrije, vojn, podnebnih sprememb, našega neodgovornega ravnanja z odpadki. 
 
Ker nam je mar za naše otroke, se vsak dan, ne zgolj 5. junija, vprašajmo, kaj lahko danes naredimo dobrega za okolje!
 
Nekaj namigov za izboljšan odnos do okolja: 
 
- uporabljajmo eno nakupovalno torbo namesto številnih vrečk, 
- ne kupujmo pijač v plastenkah, 
- kupujmo čim manj embalaže, 
- pravilno ločujmo odpadke, 
- odločimo se za okolju prijaznejše ogrevanje hiše, 
- z nakupom rabljenih izdelkov podpirajmo ponovno uporabo. 
 
Možnosti je veliko, odločitev pa je naša. 
 
 
Na fotografiji: ''ozaveščanje'' ob naših cestah
 
 
Vsako dejanje šteje!
 
Lansko leto smo na Komunali Trbovlje v okviru tega dne učencem prve triade trboveljskih osnovnih šol razdelili ročke za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Konec leta smo lahko potrdili, da se je količina zbranega odpadnega olja povečala, posledično ga je manj končalo v kanalizaciji. Oddali smo ga za izdelavo biodizla.
 
Ob tem bi radi spomnili, da smo letos namestili v KS Čeče še dve zbiralnici, na voljo so tudi še ročke za zbiranje olja. Te občani lahko brezplačno prejmejo, če preidejo na prejemanje E-računa za komunalne storitve ali če v ZC Neža pripeljejo nevarne odpadke.