Danes je dan Zemlje - ozrimo se v nebo

Trbovlje, 22. aprila 2020 – Danes obeležujemo dan Zemlje. To je dan, namenjen razmisleku in delovanju v smeri trajnostnega razvoja našega planeta in prihodnosti, ki jo puščamo zanamcem. Ob 50-letnici dneva Zemlje letos pozornost posvečamo podnebnim spremembam.

Letošnji dan Zemlje poleg častitljivega jubileja zaznamujejo tudi posebne razmere, v katerih smo se znašli zaradi epidemije koronavirusa. Ravno te razmere pa nam kažejo, kako močno ravno ljudje vplivamo na naše okolje.

Glede na to, da je so letošnje tema podnebne spremembe, lahko opazujemo, kako se spreminja naše ozračje v času, ko je človeško delovanje zmanjšano na minimum. Stopnja onesnaženosti se je bistveno znižala, kar je še najbolj očitno v velikih mestih, kjer se namesto smoga odkriva modro nebo. Kako zelo ljudje vplivamo na Zemljo nam kaže tudi živalski svet, saj z vsega sveta poročajo o živalih, ki se v tem času svobodneje bolj sproščeno gibajo v naravi, saj jih ne moti stalna človeška prisotnost.

Učinki epidemije so morda kratkoročni, vseeno pa nam jasno kažejo, da smo ljudje tisti, ki imamo bistven vpliv na naš planet, zato je naša odgovornost, da zanj skrbimo v najboljši meri – za prihodnost generacij, ki še pridejo za nami.


POSLEDICE PODNEBNIH SPREMEMB

Kot so zapisali na Ministrstvu za okolje, »v zadnjem obdobju praktično ni leta, ko ne bi vsaj v  delu Slovenije spopadali s sušo. Ta se lahko pojavlja že pozimi ali zgodaj spomladi, ko bi semena in mlade rastline potrebovale vodo za kalitev in koreninjenje, ob pomanjkanju padavin lahko pride do trajne škode na kmetijskih pridelkih.« To opažamo tudi v Zasavju, saj je vodostaj Save izjemno nizek za mesec april.

UKREPAJMO! Uporabljajmo okolju čim bolj prijazne energetske vire, ustvarimo čim manj odpadkov, do okolja se obnašajmo odgovorno. Predvsem pa se mora tega zavedati gospodarstvo.
 TRAJNOSTNI PROJEKTI ZA BOLJŠE OKOLJE

 
Tudi na Komunali Trbovlje si prizadevamo spodbujati dobre prakse skrbi za okolje in na tem področju izvajamo številne projekte in dejavnosti. Med njimi je tudi zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev v uličnih zbiralnicah, iz katerega se proizvede biodizel za pogon avtomobilov, ki manj onesnažuje okolje kot naftni derivati.

Ta projekt bomo v letošnjem in naslednjem letu v Trbovljah še nadgradili, saj bomo v skupnem zasavskem projektu vseh treh zasavskih občin in komunal v okviru projekta Partnerstvo LAS Zasavje pristopili k dodatnemu nameščanju zbiralnic in intenzivnejšemu ozaveščanju občanov glede pravilnega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem.