Daljinsko odčitavanje - rešitev za sporočanje stanja tople vodeTrbovlje, 4. septembra 2019 - Spadate tudi vi med tiste, ki včasih ne zmorejo ali pa pozabijo sporočiti stanje porabljene tople vode? V tem primeru vam priporočamo namestitev vodomera z modulom za daljinsko odčitavanje.

V večstanovanjskih objektih občanom svetujemo redno mesečno sporočanje stanja tople vode. Na ta način se namreč obračuna dejanska poraba, kar pomeni, da je tudi strošek za ogrevanje sanitarne tople vode izračunan po dejanski porabi tople vode.

Občasno se zgodi, da uporabniki zaradi različnih razlogov stanja tople vode ne sporočijo pravočasno. V tem primeru se poraba obračuna po 12. členu Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Ta določa, da se porabniški delež energije za pripravo tople vode določi glede na število oseb v stanovanju in pomnoži s faktorjem 3.

Kaj to pomeni za uporabnika, ki ni sporočil stanja?

Njegov strošek ogrevanja tople vode se bistveno poveča, hkrati pa se na ta račun sorazmerno zmanjša strošek ostalih uporabnikov v istem objektu.

V objektih, kjer delitev stroškov za ogrevanje sanitarne tople vode opravlja Komunala Trbovlje, se temu lahko izognemo z namestitvijo vodomera z modulom za daljinsko odčitavanje. Naprava avtomatsko beleži porabo tople vode, tako da uporabniki ob koncu meseca nimajo več skrbi s sporočanjem stanja. Na ta način zgotovimo, da bomo imeli obračunano dejansko porabo.

 

NAROČILO VODOMERA Z MODULOM ZA DALJINSKO ODČITAVANJE

 

Vodomer z modulom za daljinsko odčitavanje je mogoče naročiti na Komunali Trbovlje. Naročilo je možno opraviti na več načinov:

  • osebno v času delovanja informacijske pisarne (vsak delovnik med 8. in 12. uro),
  • na telefonski številki 03 56 53 126
  • po elektronski pošti: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si

Cena kompleta znaša 80,15 €. V kompletu prejmete vodomer, ki ima veljavnost 5 let, ter modul za daljinsko odčitavanje z veljavnostjo 10 let.

 

Objekti, v katerih delitev stroškov za pripravo sanitarne tople vode izvaja Komunala Trbovlje, so:

  • Rudarska cesta 8, 8a
  • Trg Franca Fakina 1, 1a, 3, 3a, 2a, 2b
  • Trg svobode 30, 32
  • Gimnazijska cesta 21
  • Sallaumines 3, 4, 5, 4a, 4b, 5a, 5b, 9, 9a, 10, 10a
  • Opekarna 7, 17, 18, 20, 20a, 20b
  • Šuštarjeva 1, 2 in 3 (izvajanje delitve stroškov za pripravo sanitarne tople vode Komunala Trbovlje začenja z mesecem oktobrom za mesec september)

 

V ostalih večstanovanjskih objektih delitev stroškov opravljajo drugi izvajalci.