Čiščenje zabojnikov za odpadke

Trbovlje, 10. aprila 2020 – Z včerajšnjim dnem smo na Komunali Trbovlje začeli s čiščenjem zabojnikov za odpadke pri večstanovanjskih objektih. Spomladansko čiščenje zabojnikov bomo postopno izvajali v naslednjih nekaj tednih.

Ker so temperature že prav pomladanske, smo lahko usposobili naše kombinirano smetarsko-pralno vozilo tudi za pranje in začeli s čiščenjem zabojnikov za odpadke pri večstanovanjskih objektih. V teh dneh čistimo zabojnike za mešane komunalne odpadke, kamor se odlaga uporabljena zaščitna oprema (maske in rokavice), v naslednjih tednih pa bomo nadaljevali s čiščenjem še preostalih zabojnikov za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke.

V procesu čiščenja vozilo zabojnik najprej izprazni, čemur sledi pralni cikel, v katerem se z vodo in dezinfekcijskim sredstvom zabojnik tudi opere. Na ta način zabojnike dezinficiramo, kar je še en korak k zagotavljanju večje varnosti v času, ko se borimo proti novemu koronavirusu.