Ceroz: dvig cen ravnanja z odpadkiTrbovlje, 6. maja 2019 - S 1. aprilom je družba CEROZ dvignila ceno ravnanja z odpadki z 98,8 evra na 194 evrov za tono odpadkov. To posledično vpliva na višino položnice za komunalne storitve, ki jih prejmejo občani.

Strošek skupne količine prepeljanih mešanih komunalni odpadkov iz gospodinjstev se vsak mesec razporedi med vse prijavljene fizične osebe, zato se tudi višina položnic občanov spreminja mesečno. Če je odpeljanih odpadkov več, je tudi strošek občanov višji.
 
Zaradi podražitve lahko v povprečju pričakujemo dvig stroška ravnanja z odpadki med 1 in 1,5 evra na osebo, odvisno od skupne količine odpadkov. 
 
Cena ravnanja z odpadki je prihodek družbe Ceroz, ki ga Komunala Trbovlje zgolj prerazporedi in ni prihodek Komunale Trbovlje. 
 
Omenjene storitve boste na vaših računih našli označene z zeleno barvo.